Ganz Ábrahám Diák Sportegyesület

Zalaegerszeg Gasparich út 27.

 

 

 

 

2008. évi közhasznú jelentés , számviteli beszámolóval

 

A Sportegyesület  beszámolójának időszaka  2008.  január 1- december 31-ig.

 

Felmerült Kiadások

 

Teljesült Bevételek

Megnevezés

Összeg ( Ft)

 

Megnevezés

összeg (Ft)

A szervezet célja szerint:

 

A szervezet célja szerint:

  - játékvezetői díjak

117 351

 

  - tagdíj bevétel

 

  - nevezési díjak

4 000

 

  - nevezésí díj bevétel

154 000

  - serleg, ajándék stb.

140 851

 

  - Ganz Diákalapítvány céltámogatása

80 000

  -sportfelszerelés

21 890

 

  - Helyi Önkorm. Támog.

150 000

  - utiköltség , szállás

3 684

 

  - Alapító iskolától kapott támogatás

100 000

  - megbízási díjak:

 

 

MOBILITAS pály. Támog.

0

        sportfoglalkozások, rendezvények m.díja

10 332

 

egyéb támogató

25 000

        vezető tisztségviselő

100 040

 

Szervezet célja szerinti bevételek össz,

509 000

  - bérek járulékai és levont adó

 

 

 

 

  - étkezés, üdítő

97 089

 

 

 

  - egyéb sportcélú kiadás

 

 

 

 

Szervezet célje szerinti kiadás összesen

495 237

 

Egyéb bevételek:

 

Egyéb kiadások:

 

 

 

 

  - nyomtatvány, posta - bank ktg.,könyvelési díj

213 884

 

  - Bankkamat, egyéb bev.

570

Függő kiadás

0

 

  - Szja 1 %-a

62 103

Egyéb kiadások összesen:

213 884

 

Egyéb bevételek összesen:

62 673

ÖSSZES KIADÁS

709 121

 

ÖSSZES BEVÉTEL

571 673

 

 

 

 

 

 

 

 

Záró pénzkészlet 2008. December 31-én

A Ganz Á. DSE 11749008-20164045. Sz. bankszámlájának záró egyenlege=           290.466

                                                           Pénztár záró pénzkészlete                    =              2.115           -----------------------------------------------------------------

                                                           Záró pénzkészlet összesen                   =          292.581 Ft

                                                           -----------------------------------------------------------------

 

 

A részletező adatok a kapott támogatások céljairól és azok felhasználásáról:

 

1. A Ganz Ábrahám Diákalapítványtól 2008. évben összesen 80.000 Ft támogatást kapott a DSE.

Az alábbi sportesemények megrendezését támogatta az alapítvány:

 

A kapott támogatást minden esetben az adott rendezvény lebonyolításának költségeire fordítottuk, melyről az alapítvány felé tételesen  elszámoltunk.

 

2. A Városi Polgármesteri Hivatal Sportirodája 2008. évben  150.000 Ft-al támogatta a DSE rendezvényeit .A működési támogatást a hagyományos Ganz Kosárlabda és a kézilabda torna és megrendezésének költségeire fordítottuk, nagyrészt játékvezetői díjakra.

 

3. Az alapító Ganz Á. Szakközépiskolától a DSE 2008.évben 100.000 Ft működési támogatást kapott. 

 

4. Az szja 1 %-ából kapott támogatás összege 2008. évben   62.103 Ft volt. A támogatás összegnek felhasználásáról az alábbiak szerint számolunk el.

 

dátum

könyvelési hivatkozás

megnevezés

összeg

04.jún

57.

Foci kupa üdítő

7 800

04.jún

58.

foci labda vás.

19 200

04.jún

59.

játékvezetői díj

10 920

02.ápr

36.

labdarúgó kupa játékvez.

10 010

10.ápr

28.

kézi kupa üdítő

9 600

19.febr

18.

kosár kupa- serleg

13 491

 

 

 

71 021

 

 

 

 

 

5. Vállalkozástól kapott támogatás 2008. évben 25.000 Ft volt, melyet a SZORT Zrt. biztosított a kosárlabda kupa megrendezéséhez.

 

A 2008. évi gazdálkodásról elmondhatjuk, hogy csökkenő anyagi lehetőségek között bár, de biztosított volt a DSE zökkenőmentes működése.

 

Zalaegerszeg 2009. április 21.

 

 

 

 

 

 

 

                Simonné Tóth Györgyi                                          Choma Balázs

                   Gazd. vez.                                                            DSE elnök    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganz Ábrahám Diák Sportegyesület

Zalaegerszeg Gasparich út 27.

 

 

 

 

 

Zala Megyei Főügyészség

Zalaegerszeg

 

 

 

 

Tisztelt Cím !

 

 

Mellékelten elküldjük Önöknek az Egyesület 2008. évi közhasznú beszámolóját az alábbi mellékletekkel:

-                                   T.1715/B nyomtatványon elkészített számviteli törvény szerinti beszámoló

-                                   Vagyon kimutatás

-                                   Közhasznú jelentés számviteli beszámolóval

-                                   DSE közgyűlés jegyzőkönyve + jelenléti ív

 

Kérjük a beszámoló szíves elfogadását.

 

 

 

Zalaegerszeg 2009. április 21.

 

 

                                                                       Simonné Tóth Györgyi

                                                                           Gazd.vez.